Nepriklausomas vertintojas

   Kilnojamojo turto vertintojas (nepriklausomas ekspertas) Mindaugas Lukšys, dirbantis pagal individualią veiklą, teikia licencijuotas transporto priemonių vertinimo paslaugas. Vertintojas turi ilgametę darbo patirtį transporto priemonių vertinimo srityje (nuo 2004 m.). Sukauptos didelės transporto priemonių vertinimo patirties dėka, aukšto rinkos žinių lygio, nuolatinio kvalifikacijos kėlimo ir griežtų profesinių standartų laikymosi vertintojas teikia aukštos kokybės vertinimus. Vertintojas gali pateikti įvairios apimties ir sudėtingumo ataskaitas, atsižvelgdamas į klientų individualius poreikius.

   Mindaugui Lukšiui suteikta kilnojamojo turto vertintojo kvalifikacija (Turto vertinimo priežiūros tarnybos kvalifikacinis pažymėjimas Nr. A 000636). Vertintojas įrašytas į Išorės turto arba verslo vertinimo veikla turinčių teisę verstis asmenų sąrašą 2014-10-14 (Turto vertinimo priežiūros tarnybos pažymėjimas Nr. A 000158). Vertintojas yra Lietuvos turto vertintojų asociacijos narys (pažymėjimo Nr. 333).

   Turto vertinimas atliekamas vadovaujantis Lietuvos Respublikos Turto ir verslo vertinimo pagrindų įstatymu, Turto ir verslo vertinimo metodika, Tarptautiniais ir Europos vertinimo standartais, kitais atskirą vertinimo sritį reglamentuojančiais teisės aktais, profesinės etikos kodeksu.