Nepriklausomas vertintojas

Transporto priemonės vertinamos šiais tikslais:

1.      finansinių ataskaitų sudarymo;

2.      apmokestinimo;

3.      draudimo, nuostolių nustatymo;

4.      įkeitimo;

5.      nuosavybės teisės perleidimo;

6.      kitais tikslais.

 

Vertinant transporto priemones nustatoma:

1.      rinkos vertė;

2.      atstatymo (remonto) kaštai;

3.      prekinės vertės netekimas;

4.      likutinė vertė.

 

Konsultacijos transporto priemonių rinkos vertės, nuostolio dydžio ir panašiais klausimais.